MENU
 1. Penyediaan Laporan Audit
  1. Menjalankan pengauditan bermula daripada Initial Conference sehingga Exit Conference dalam tempoh 45 hari.
 2. Pembentangan Laporan Audit
  1. Membentangkan laporan audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit & Pengurusan Korporat (JKAPK) mengikut suku tahun, iaitu sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun
  2. Membentangkan laporan audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan, Akaun dan Audit (JPKA) mengikut suku tahun, iaitu sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.
  3. Membentangkan laporan audit di dalam Mesyuarat Penuh mengikut suku tahun, iaitu sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.
 3. Pengedaran Minit Mesyuarat
  1. Mengedarkan minit mesyuarat tidak lewat dari 7 hari selepas mesyuarat bersidang.

 

<<Kembali

Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 September 2019 - 5:10pm