MENU

Kepada Pembayar Cukai Tanah @ Cukai Petak Yang Telah Membuat Bayaran Di Kiosk Majlis Perbandaran Selayang (MPS), Sila Rujuk Semula Ke Pejabat Tanah Dan Galian Selangor (PTGS) Atau Ke Pejabat Daerah Dan Tanah Yang Berkaitan Dengan Membawa Salinan Resit Pembayaran Dan Bil Cukai Tanah @ Cukai Petak Untuk Mengenal Pasti bayaran. Sebarang Pertanyaan Sila Hubungi PTGS Di Talian 03-5544 7000. Sekian, Terima Kasih.

Last Updated: Tuesday, 17 September 2019 - 5:10pm